Om de natuur en het milieu zo goed mogelijk te beschermen en goed voorbereid te zijn op het veranderende klimaat, is er steeds meer aandacht voor maatregelen die particulieren en bedrijven kunnen treffen om een belangrijk steentje bij te dragen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Een van de maatregelen is het (verder) terugdringen van het energieverbruik van woningbouw en utiliteitsbouw. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Des te lager het energieverbruik, des te lager de CO2-uitstoot en des te duurzamer de woning of het gebouw. WSP voert energiescans uit en helpt particulieren en bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen, zodat wordt voldaan aan de toekomstige wettelijke energiebesparingsverplichting (voor kantoorgebouwen).