Leidingentechniek stopt niet op het moment dat de exploitant de leiding in gebruik neemt. Goed beheer van buisleidingen is essentieel. WSP is specialist in het beheer van buisleidingen en leidingstroken.