Bouwen in de Nederland gebeurt doorgaans op een weinig draagkrachtige ondergrond met een hoge grondwaterstand. WSP kan u adviseren met bouwen op en in de grond.
service funderingsadvies