Beeld op de Rivieren: verbreding en verbinding op inhoud

Beeld op de Rivieren (BoR) is een bouwsteen voor een toekomstbestendig rivierengebied dat meervoudig bruikbaar is. Het vormt een brede basis voor de vervolgfase waarin een MER en MKBA voor diverse kansrijke maatregelpakketten worden opgesteld. Een waardevolle bouwsteen voor het Programma Integraal Riviermanagement.

Beeld op de Rivier_2
Beeld op de Rivier_3