In de visie van WSP is een klimaatadaptieve leefomgeving sterk gekoppeld aan een Gezonde Leefomgeving, het één kan volgens ons niet zonder het ander. Met een gezonde en dus klimaatadaptieve leefomgeving richten wij een plek, buurt of wijk zo in dat deze uitnodigt tot bewegen, ontmoeten stimuleert en voorzien is van een basiskwaliteit.