Maatregelen wateroverlast bodemdalingsgebied Noordoostpolder

In het agrarisch gebied ten zuidwesten van Emmeloord treedt bodemdaling op en is de drooglegging afgenomen. Samen met intensievere neerslag door klimaatverandering leidt dit tot een wateropgave voor inundatie. De huidige teelten staan daardoor onder druk en de knelpunten nemen in de toekomst alleen maar toe. WSP is gevraagd om mee te denken over mogelijke nieuwe maatregelen, om kansrijke maatregelen af te wegen en effectiviteitsberekeningen uit te voeren.Locatie

  • Noordoostpolder - Nederland

Opdrachtgever

Periode

  • 2017 - 2018