Planproducten dijkversterking Hollandse Delta zettingsvloeiing

In de Verlengde 3de Toetsronde (V3T) primaire waterkeringen zijn delen van de kering van Waterschap Hollandse Delta afgekeurd op het faalmechanisme zettingsvloeiing. Zettingsvloeiing is een proces waarbij een waterkering niet stabiel genoeg is en mogelijkerwijs kan bezwijken. WSP heeft, samen met Fugro, de opgave bepaald, het voorontwerp gemaakt, de planproducten opgesteld en alle hoofdvergunningen voorbereid en aangevraagd. Op vijf locaties wordt er een laag stortsteen aangebracht op de onderwatertaluds. Daarnaast wordt het onderwatertalud verflauwd naar 1:3. Op deze manier kan het waterschap zorgen dat de dijken veilig blijven, voor nu en later.


Project Status

  • Afgerond

Partners

  • Fugro, Waardenburg ecology
verkleind_Fotolijst kantoor WSP - Zettingsvloeiing