Risicobeheer grond ruimte voor de rivier

Rijkswaterstaat voert een groot aantal projecten uit waarmee rivieren de nodige ruimte krijgen om afvoerpieken te kunnen opvangen. Daarbij is grondverzet een zeer belangrijk onderdeel. Onzekerheden in de chemische en fysische kwaliteit van vrijkomende grond zijn de oorzaak van risico’s voor kosten en planning, evenals wijzigingen in wet- en regelgeving en logistieke zaken.


Locatie

  • Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

Periode

  • 2000 - 2016