Thermische reinigingsinstallatie REKO B.V.

Recycling Kombinatie REKO B.V., gesitueerd in het Rotterdams havengebied, is een producent van zand, grind en vulstoffen vervaardigd uit minerale reststoffen. Het bedrijf heeft – in samenwerking met enkele leveranciers van proces technische apparatuur – een eigen en innovatief proces ontwikkeld specifiek bestemd voor de thermische reiniging van deze minerale reststoffen.