Plats

  • Kattegatt
  • Skagerrak

Uppdragsgivare

  • Zephyr Vind AB

Projektstatus

  • Pågående

Nyckelmoment

Strategisk rådgivning till Zephyr Vind gällande utformning av parken
MKB för tillstånd för vindkraftparkens olika delar
Upphandlingsstöd och granskning av externa utredningar, leveranser och underlagsrapporter