Beoordeling primaire waterkeringen

WSP heeft de primaire waterkeringen van Waterschap Limburg beoordeeld. Dit betreft de eerste beoordelingsronde met het nieuwe wettelijk beoordelingsinstrumentarium voor primaire waterkeringen (WBI2017). De dijktrajecten zijn beoordeeld op alle toetssporen die conform het WBI2017 beschouwd dienen te worden, waarbij de benodigde diepgang van de beoordeling (eenvoudige toets, gedetailleerde toets en toets op maat) is afgestemd op de specifieke situatie.

Locatie

  • Limburg - Nederland

Opdrachtgever

  • Waterschap Limburg

Periode

  • 2018 - 2019