Dijkversterking Cuijk-Ravenstein

De dijkverbetering Cuijk-Ravenstein is één van de projecten van het Waterschap Aa en Maas om te zorgen dat haar Maasdijken blijven voldoen aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Het dijktraject is ongeveer 21 km lang en ligt aan de zuidzijde van de Maas, tussen Cuijk en de brug van de A50 over de Maas nabij Ravenstein. WSP heeft in de verkenning een breed gedragen en integraal voorkeursalternatief ontworpen.
 

Opdrachtgever

  • Waterschap Aa en Maas

Partners

  • Strootman Landschaparchitecten

Periode

  • 2020 – 2022