Renovatie Afvalwaterpersleiding

Waterschap Brabantse Delta is beheerder van de afvalwaterpersleiding (AWP) in West-Brabant. De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bath en transporteert en zuivert rioolafvalwater voor huishoudens en bedrijven in 35 dorpen en steden. Bij het dorp Waarde (Zeeland) wordt het gezuiverde afvalwater vervolgens weer de Westerschelde ingepompt.Locatie

  • West-Brabant (Roosendaal, Bergen op Zoom, Rilland-Bath) - Nederland

Opdrachtgever

  • Waterschap Brabantse Delta

Periode

  • 2018 - 2022
rennovatie afvalwaterpersleidingjpg 111