Voor het inpassen van nieuwe wegen en kunstwerken in het wegennet of de renovatie van bestaande wegeninfrastructuur, kan WSP het volledige traject begeleiden en/of uitvoeren.