KRW stuwbeheer Nederrijn

Rijkswaterstaat heeft WSP de opdracht gegeven om samen met Bureau Waardenburg een KRW-studie naar het stuwbeheer op de Nederrijn uit te voeren. De studie heeft als doel te onderzoeken of aanpassingen aan het stuwbeheer kunnen leiden tot een verbetering van de ecologische waterkwaliteit en een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de KRW-doelen.Locatie

  • Nederrijn / Rijntakken - Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

Partners

  • Bureau Waardenburg

Periode

  • 2018 - 2019