Omgevingsmanagement KRW maatregelen

Delfland moet in 2027 voldoen aan de strenge waterkwaliteitseisen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2021 moeten de maatregelen om een betere ecologische waterkwaliteit te bereiken, uitgevoerd zijn. Zo heeft de waternatuur voldoende tijd om zich te ontwikkelen. Team ‘De Groene Motor’ richt zich op het programmeren van de totale ecologische opgave en het uitvoeringsgereed maken van de benodigde maatregelen, op strategisch en tactisch niveau.

Locatie

  • Omgeving Delft - Nederland

Opdrachtgever

  • Hoogheemraadschap van Delfland

Partners

  • Bureau Waardenburg I WB de Ruimte

Periode

  • 2016 - 2021