Rivierkundige modellering

De Havikerwaard is een grote uiterwaard aan de IJssel nabij Giesbeek. Als onderdeel van de visie Havikerpoort realiseert K3Delta de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid samen met diverse overheden, Landgoed Middachten en natuurorganisaties. Het betreft een natuurontwikkelingsproject dat door delfstoffenwinning gestalte krijgt en waarbij tevens gezorgd wordt voor langjarige fondsvorming voor Landgoed Middachten.Locatie

  • Havikerwaard - Nederland

Opdrachtgever

  • K3Delta

Periode

  • 2017 - 2018