Baseline ontwikkeling en data beheer

Baseline is een GIS-hulpmiddel dat wordt gebruikt om wijzigingen door door te voeren in modelschematisaties die als input dienen voor hydrodynamische modellen van rivieren, estuaria en kusten. Het is een geschikte tool bij rivierkundige projecten waar een gestructureerde opslag van riviergegevens en een koppeling van stromingsmodellen met een GIS-omgeving gewenst is. Locatie

  • Nederlandse Rijkswateren

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat / Stichting Deltares

Partners

  • Geodan

Periode

  • 2009 - heden