I samband med att Stockholm Exergi skulle bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtahamnen tog WSP ett helhetsansvar avseende personsäkerhetsprojekteringen. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Exergi

Projektstatus

  • Klart