Hur minskar vi klimatpåverkan genom materialåtgärder i samhällsbyggnadsprojekt?

Samhällsbyggnadssektorn i Sverige står för en betydande del av dagens utsläpp av växthusgaser. För att vi ska nå de uppsatta klimatmålen måste därför utsläppen från samhällsbyggandet minska drastiskt och där är valet av material helt avgörande.


Stefan Uppenberg
Hållbarhetskonsult
Sverige