Velplanlagte og effektive transportnet er grundstenen i økonomisk velstand. De har omfattende betydning for samfundet og for naturen, samtidig med at de kan være med til at skabe vigtige forandringer.