WSP har på uppdrag av Västfastigheter deltagit som logistikexpert och ansvarat för att driva och processleda den övergripande utvecklingen av de framtida logistik- och försörjningslösningarna tillsammans med verksamheten på Östra sjukhuset i Göteborg. Plats

  • Göteborg

Uppdragsgivare

  • Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

Projektstatus

  • Pågående
Mat transporteras i skåp på sjukhus.