Sju skäl till varför fastighetsägare ska välja ett system för teknisk förvaltning

Christine Jonsson arbetar på den tekniska supporten hos WSP och hjälper fastighetsägare att komma igång med programvaran DeDU och stöttar våra kunder i deras vardag. Med en daglig kontakt med användarna så får hon också höra de främsta orsakerna hur det tekniska verktyget underlättat deras arbete med förvaltning och underhåll av fastighetsbeståndet. Vi bad henne lista dessa, kanske känner du igen dig du med?