Design Studion opastesuunnittelua ohjaa visuaalinen selkeys, esteettömyys ja tilojen viihtyisyys.


Opastussuunnittelu on tärkeä osa julkisten kaupunkien ja julkisten rakennusten suunnittelua. Opastusjärjes­telmä tuo myös persoonallista ilmettä katukuvaan sekä julkisiin rakennuksiin. Hyvin suunnitellut ja ympäristöönsä sopivat opasteet vähentävät vieraassa paikassa kulkemiseen liittyvää epä­varmuutta ja auttaa löytämään haluttuun kohteeseen. Tunnistettava ja erottuva visuaalinen ilme on tärkeä osa opastusjärjestelmän hyvää käytettävyyttä. Opaste­suunnittelussa huomioimme muodon ja visuaalisten elementtien selkeyden ja värien kontrastit. Tekstit ja värit määrittelemme esteettömän luettavuuden ohjeiden mukai­sesti. Opastusjärjestelmän suunnittelussa huomioimme myös helpon päivitettävyyden ja huollettavuuden.


Yhteystiedot:

Pia Salmi    
Yksikönpäällikkö, Design Studio  
+358 40 720 6571 
[email protected]