Vuoden kuntatekniikan saavutus 2020 rakennushanke ja kehityshanke -palkinnot WSP:n projekteille

Projektimme saivat Kuntatekniikan päivillä 1.10. kaksi palkintoa: Vuoden kuntatekniikan saavutus 2020 rakennushankkeeksi nimettiin Vantaan Keimolan Lincolninaukion ja valvontatornin kokonaistaideteos ja Pikku-Keimolan puisto sekä vuoden kehityshankkeeksi Helsingin kaupunkikasviopas.

Keimolan osalta palkinnon vastaanottivat asiakkaamme Seija Tulonen Vantaan kaupungilta, kuvataiteilija Marjukka Korhonen ja meidän Ympäristö ja Arkkitehtuuri -liiketoiminnan johtajamme Arto Kaituri.
img_kuntatekniikan _vuoden_rakennushanke_palkinto_wsp

Vuoden rakennushanke: Vantaan Keimolan Lincolninaukion ja valvontatornin kokonaistaideteos ja Pikku-Keimolan puisto

Paikan historia yhdistyy uuden kaupunkitilan suunnitteluun olemassa olevia rakenteita ja taidetta hyödyntämällä. Lincolninaukio, valvontatorni ja Pikku-Keimolan puisto ovat yhtenäinen kokonaisuus ympäristö- ja infrarakentamista sekä ympäristötaidetta. Hankkeessa on toteutettu kestävästi, johdonmukaisesti ja kunnianhimoisesti suunnittelukilpailusta alkaen voittajatyömme ”Ombra” ajatuksia ja tavoitteita. Hankkeessa olennaista on ollut kohteen historiallisen taustan yhdistäminen uuden kaupunkitilan suunnitteluun, taiteeseen sekä olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen uuden luomisessa.

Kilpailua jatkettiin Vantaan tilaamana meidän ja kuvataiteilija Marjukka Korhosen toimesta. Tehtävänä oli laatia yleis- ja toteutussuunnitelmat Keimolan valvontatornista sekä siihen liittyvästä Lincolninaukiosta ja Pikku-Keimolan puistosta. Ne laadittiin kunnioittaen kilpailuvaiheen kokonaisideaa, jossa torni ja ympäröivä aukio muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Samalla alueen virikkeellisyys ja toiminnallisuus tukevat kokonaistaideteoksen luomista. Myös paikan omaleimaiset piirteet moottoriurheilun keskuksena sovitettiin kaupunginosan tunnelmaan.
 
Kokonaistaideteoksen keskeinen osa ja Lincolninaukion maamerkki on 16-metrinen Keimolan moottoriradan entinen valvontatorni, joka on käynyt läpi täydellisen remontin. Se on saanut halkaisijaltaan 18-metrisen teräsrakenteisen lasikatteen, joka muistuttaa auton vannetta. Uusien rakenteiden ja remontin myötä torni on muutettu kokonaistaideteokseksi, joka kutsuu ihmisiä kokoontumaan ääreensä. Samalla valvontatorni ympäristöineen on keskeinen osa Keimolanmäen asuinalueen julkista ulkotilaa, ja  Lincolninaukion luonteva päätepiste. Siitä muodostuu Keimolan näkyvä maamerkki myös Hämeenlinnan väylää ajettaessa.
Keimolan Lincolninaukion ja valvontatornin kokonaistaideteos
img_kaupunkikasviopas_AKu

Vuoden kehityshanke: Helsingin kaupunkikasviopas

Helsingin kaupunkikasviopas on kasvisuunnittelun työkalupakki, joka toimii innoittajana ja ideoiden lähteenä valittaessa kasveja Helsingin viheralueille. Oppaan näkökulma on Helsinki, sen rikas kasvi- ja kulttuurihistoria, kaupunkikuva ja tiivistyvän kaupungin aiheuttamat erityistarpeet, ja Helsingin oma tahtotila kaupungin rakennettujen viheralueiden kasvillisuuden kehittämiseksi. 

Kaupunkikasvioppaan sisällöstä vastaa Kaupunkiympäristön toimialan työryhmä. Kaupunkikasvioppaan käyttöliittymän suunnittelun ja ulkoasun ovat toteuttaneet Ari Kujala ja Elina Regårdh WSP Finland Oy:sta.