Eduskuntatalon peruskorjaus

Eduskunnan kiinteistöjen peruskorjaushankkeen tavoitteena on saattaa rakennukset nykypäivän käyttövaatimusten mukaiseen kuntoon. Tämä käsittää rakenteiden, talotekniikan sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmien parantamista.


Projektin arvo

  • 125 miljoonaa euroa

Projektin vaihe

  • Valmis

Eduskunnan kiinteistökokonaisuus muodostuu kaikkiaan kuudesta eri aikoihin valmistuneesta rakennusosasta. Itse Eduskuntatalo remontoitiin viimeisessä vaiheessa vuosina 2015–2017. WSP vastasi Eduskuntatalon peruskorjaushankkeen rakennesuunnittelusta.

Ennen peruskorjausta Eduskuntatalossa pidettiin viimeinen täysistunto 14.3.2015, jonka jälkeen graniittilinna muuttui työmaaksi. Tavoitteena oli päästä pitämään itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunto peruskorjatussa Eduskuntatalossa, ja tähän tavoitteeseen päästiin!

Suunnittelun tärkein tehtävä hankkeessa oli huolehtia, että rakenteet saadaan tutkimusten pohjalta rakennusfysikaaliselta kannalta oikealla tavalla toimiviksi. Hankkeeseen liittyi myös suojeltuja osia, joiden muutokset toteutettiin museoviraston määräysten mukaan.

 

Kuva: Kari Laaksonen /  Suomen Ilmakuva