WSP sitoutuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

WSP sitoutuu kunnianhimoisiin ilmastotoimiin ja tavoittelee nollapäästöjä koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.