WSP tukee Tuusulan ilmastotyötä

Tuusulan kunta vauhdittaa ilmastotoimia ja laatii ilmastojohtamisen toimintamallin yhdessä WSP:n kanssa mahdollistamaan tehokasta työtä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Kunta lisää yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa päästöjen vähentämiseksi ja kokonaiskestävyyden parantamiseksi. Projekti saa ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet – avustusta vuonna 2021. Toimintamalli on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.