Ilmastotyö vauhtiin ilmastojohtamisen toimintamallin avulla

Tuusula haluaa liittää ilmastojohtamisen osaksi kunnan strategista johtamista. Tavoitteen toteuttamiseksi käynnistettiin vuoden 2021 alussa kehityshanke, joka määrittää askelmerkit kohti kestävää tulevaisuutta. Yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa tehty toimintasuunnitelma on nyt valmis ja se tullaan ottamaan käyttöön kunnan kaikilla toimialoilla.

Tehostamme ilmastotoimia Tuusulassa asettamalla kunnalle selkeät ilmastotavoitteet. Haluamme myös lisätä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa päästöjen vähentämiseksi.
Kalle Ikkelä pormestari, Tuusulan kunta
Jo tänä keväänä kunta voisi päättää ilmastotyön rajauksesta, kansalliseen sekä maakunnalliseen kehykseen sovittuvasta realistisesta kokonaistavoitteesta sekä ilmasto-ohjelmasta kuluvalle valtuustokaudelle.
Heikki Lonka kuntakehitysjohtaja, Tuusulan kunta
On hyväksyttävä, että ilmastotyössä ns. ammutaan liikkuvaan maaliin ajassa lisääntyvän tiedon ja muuttuvien laskentaperusteiden vuoksi. On tärkeää, että henkilöstöllä ja päättäjillä on yhteinen ymmärrys ilmastotyön rajauksesta, luonteesta sekä kunnan tavoitteista, keinoista ja edellytyksistä. Ja tietysti yhteinen tahtotila saavuttaa tuloksia.
Terhi Tikkanen-Lindström johtava asiantuntija , WSP Finland
img-ilmastotyo-tuusula

Kuva: Tuusulan ilmastosuunnitelman toimenpideryhmät, niiden lukumäärät ja osuus kokonaisuudesta