WSP mukana Otaniemen Tietokorttelit -arkkitehtikilpailun voittaneessa ehdotuksessa

L Arkkitehtien, WSP Finlandin ja Nomaji Maisema-arkkitehtien työryhmä on voittanut innovatiivista suunnittelua ilmentävällä ehdotuksellaan Otaniemen Tietokorttelit -arkkitehtuurikilpailun. WSP vastasi ryhmässä liikennesuunnittelusta.