Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui vakaana kaikissa raportoitavissa segmenteissä, samoin oikaistu käyttökate (EBITDA), oikaistu nettotulos ja oikaistu osakekohtainen nettotulos.