Markku Laine WSP:n Talonrakentamisen liiketoiminnan johtajaksi

TkL Markku Laine on nimitetty WSP Finlandin Talonrakentamisen liiketoiminnan johtajaksi 1.3.2023 alkaen. Hän raportoi tehtävässään Talo & Teollisuus-sektorin johtajalle Juha-Pekka Smolanderille ja kuuluu sektorin johtoryhmään.