Pohjoismaisten pääkaupunkiseutujen työmatkustamisen vertailu: Helsinki erottuu etätyön määrällä

WSP on jo kolmatta vuotta peräkkäin tutkinut ruotsalaisten matkustus- ja työmatkatottumuksia selvittääkseen, miten rajoitukset ovat vaikuttaneet liikkumiseen, miten ihmiset ovat muuttaneet liikkumistapojaan ja miten he ovat alkaneet liikkua pandemian laannuttua. Vuonna 2022 tutkimus laajennettiin kattamaan myös muiden Pohjoismaiden pääkaupunkiseudut. Helsinki erottui muista erityisesti etätyön osalta: Suomessa pääkaupunkiseudulla ei olla palattu takaisin toimistoille siinä määrin kuin muissa tutkituissa kaupungeissa. 

img-liikkumisen-raportti-kansi