Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä WSP:n nettoliikevaihto kasvoi orgaanisesti vakaasti kaikilla raportoitavilla segmenteillä ja oikaistu EBITDA-marginaali kasvoi 0.5 % verran. Tilauskanta ja uusien tilausten kertymä pysyivät vahvoina, ja tilauskannan orgaaninen kasvu oli 7,2 % vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.