Rakenteiden kuntotutkimukset

Kattava lähtötilanteen kartoitus kuntotutkimuksella on tärkeä osa korjausprosessia ja kiinteistön ylläpitoa. Kuntotutkimuksella saadaan selville rakenteiden tai järjestelmien tutkimushetken kunto, olemassa olevat vauriot, niiden syyt ja laajuus sekä mahdolliset vaikutukset tulevaisuudessa. Ennalta tehtävällä kuntotutkimuksella ja sen perusteella tehdyillä korjaustoimenpiteillä voidaan välttää rakenteiden tai järjestelmien vakavat vauriot sekä korjata oikeita asioita, kun todelliset korjaustarpeet ovat ennalta selvitetty. Parhaimmillaan hyvin tehdyllä kuntotutkimuksella säästetään merkittäviä rahasummia korjaushankkeessa.