Vesihuoltosuunnittelu

WSP:n vesihuoltosuunnittelupalvelumme kattavat vesihuolto- ja hulevesiverkostoihin, pumppaamoihin sekä toiminnalliseen suunnitteluun liittyvät tehtävät.


WSP:n vesihuoltosuunnittelupalvelumme kattavat vesihuolto- ja hulevesiverkostoihin, pumppaamoihin sekä verkosto- ja virtausmallinnukseen liittyvät tehtävät. Meillä on vahva kokemus monialahankkeista, joissa suunnitelmat linkittyvät maankäytön, ympäristön, liikenteen ja katujen suunnitelmiin sekä muihin teknisiin verkostoihin. Yhteistyössä WSP:n yksiköiden kanssa tarjoamme suunnittelua muun muassa vesitorneihin ja tunneleihin.

 

Vesihuoltosuunnittelupalvelut:

  • vesihuoltoverkostojen yleis- ja rakennussuunnittelu
  • pumppaamosuunnittelu
  • kuntotutkimus- ja saneeraussuunnittelu
  • vuotovesiselvitykset ja vuotovesien hallintakeinot
  • toiminnallinen suunnittelu sekä verkosto- ja virtausmallinnus.

Yleis- ja rakennussuunnittelu

Suunnittelemme vesihuoltoverkostot ja pumppaamot sekä uusille että täydennysrakentamisen kohteille yksittäisistä kaduista kokonaisiin kaava-alueisiin. Rakennussuunnittelussa erikoisalaamme ovat tilankäytöltään hyvin haastavien keskusta-alueiden vesihuolto- ja muut tekniset verkostot, joissa suunnittelu on monialaista ja tietomallipohjaista. Lisäksi teemme laadukkaat johtosiirtosuunnitelmat esimerkiksi kiinteistöhankkeita varten huomioiden ympäröivien verkostojen toiminnallisuudet.

Kuntotutkimus- ja saneeraussuunnittelu

Tarjoamme saneeraussuunnittelun kaikki vaiheet sisältäen kuntotutkimusten kohdentamisen ja niissä käytettävien menetelmien määrittelyn, kuntotutkimusten analysoinnin sekä saneerausten toteutussuunnittelun. Suunnittelun tavoitteena on tarjota kustannustehokkaimmat ja räätälöidyt saneeraustoimenpiteet kohdennetusti kokonaisille alueille kerrallaan. Saneerausten toteutussuunnittelussa meillä on vahva osaaminen kaivamattomissa menetelmissä. Suunnittelun lisäksi teemme kaupalliset ja sopimusasiakirjat sekä tarjoamme konsultointia saneerausurakan hankintaan.

Vuotovesiselvitykset

Teemme jätevesiverkoston vuotovesiselvitykset kenttä- ja tutkamittauksia sekä mallinnusta hyödyntäen, jolloin suurimmat vuotokohdat ja niiden korjaustoimenpiteet pystytään tarkasti kohdentamaan. Samalla saamme verkostoista arvokasta kuntotutkimustietoa vesilaitosten kunnossapito- ja saneeraussuunnittelun sekä investointipäätösten tueksi ja jatkosuunnitelmien pohjaksi.

 

Toiminnallinen suunnittelu sekä verkosto- ja virtausmallinnus

Mallinnamme vesi- ja viemäriverkostot yleissuunnitelmien tueksi. Teemme siirtolinjojen toiminnalliset suunnitelmat ja tarvittaessa paineiskujärjestelmien suunnittelun. Lisäksi teemme 3D-virtausmallinnukset (CFD) muun muassa vesisäiliöiden toiminnan optimoimiseksi.

 
Yhteystiedot:

Olli Sorvari
Yksikönpäällikkö, Vesihuolto ja hulevedet
+358 50 465 0638
[email protected]