Vesihuoltosuunnittelu

WSP:n Vesihuoltoyksikön palvelut kattavat vesihuoltoverkostoihin, hulevesien hallintaan, vesistöihin, sekä verkosto- ja virtausmallinnukseen liittyvät tehtävät.

 


Toimiala

Palvelu

  • Tie- ja katusuunnittelu
  • Tietomallikoordinaattoripalvelut
  • Game Studio
  • Näytä kaikki


WSP:n Vesihuoltoyksikön palvelut kattavat vesihuoltoverkostoihin, hulevesien hallintaan, vesistöihin, sekä verkosto- ja virtausmallinnukseen liittyvät tehtävät. Vesihuoltoyksiköllä on vahva kokemus monialahankkeista, joissa suunnitelmat linkittyvät maankäytön, ympäristön, liikenteen ja katujen suunnitelmiin sekä muihin teknisiin verkostoihin. Yhteistyössä WSP:n yksiköiden kanssa tarjoamme suunnittelua mm. vesitorneihin, tunneleihin ja vesistörakenteisiin.

Vesihuoltoyksikön palvelut:

  • vesihuoltoverkostojen yleis- ja rakennussuunnittelu
  • kuntotutkimus- ja saneeraussuunnittelu
  • hulevesien hallinnan suunnittelu ja tulvatorjunta
  • vesistöjen kunnostus-, kosteikko- ja kalatiesuunnittelu
  • vuotovesiselvitykset ja vuotovesien hallintakeinot
  • verkosto- ja virtausmallinnuspalvelut

Yleis- ja rakennussuunnittelu

Suunnittelemme vesihuoltoverkostot ja pumppaamot sekä uusille että täydennysrakentamisen kohteille yksittäistä kaduista kokonaisiin kaava-alueisiin. Rakennussuunnittelussa erikoisalaamme ovat tilankäytöltään hyvin haastavien keskusta-alueiden vesihuolto- ja muut tekniset verkostot, joissa suunnittelu on monialaista ja tietomallipohjaista. Lisäksi teemme laadukkaat johtosiirtosuunnitelmat esimerkiksi kiinteistöhankkeita varten huomioiden ympäröivien verkostojen toiminnallisuudet.

Kuntotutkimus- ja saneeraussuunnittelu

Tarjoamme saneeraussuunnittelun kaikki vaiheet sisältäen kuntotutkimusten kohdentamisen ja niissä käytettävien menetelmien määrittelyn, kuntotutkimusten analysoinnin sekä saneerausten toteutussuunnittelun. Suunnittelun tavoitteena on tarjota kustannustehokkaimmat ja räätälöidyt saneeraustoimenpiteet kohdennetusti kokonaisille alueille kerrallaan. Saneerausten toteutussuunnittelussa meillä on vahva osaaminen kaivamattomissa menetelmissä. Suunnittelun lisäksi teemme kaupalliset ja sopimusasiakirjat sekä tarjoamme konsultointia saneerausurakan hankintaan.

Hulevesisuunnittelu

Laadimme hulevesisuunnitelmia yksittäisistä kiinteistöistä kokonaisille valuma-alueille. Hulevesien hallinnan suunnittelussa hyödynnämme perinteisten maanalaisten menetelmien lisäksi mahdollisuuksien mukaan hulevesien johtamista, viivytystä ja imeytystä maanpäällisin ratkaisuin sekä laadullista käsittelyä esimerkiksi biosuodatusrakenteissa ja kosteikossa. Huomioimme hulevesien vaikutukset purkuvesistöissä ja räätälöimme tarvittaessa laadunhallintamenetelmät huleveden sisältämien haitta-aineiden ja valuma-alueen maankäyttömuotojen mukaan hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi. Pyrimme suunnitelmissamme hulevesien hyödyntämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hulevesien hallinnan lisäksi suunnittelemme piha- sekä muut viheralueet.

Vesistösuunnittelu

Tarjoamme monipuolisia vesistösuunnittelu ja -asiantuntijapalveluita luonnonmukaisiin ohitusuomiin, kalateihin, vesistöjen kunnostukseen, kosteikkoihin, säännöstelyn kehittämiseen sekä tulvasuojeluun liittyen. Vesistösuunnitteluun on mahdollista sisällyttää 2D-virtausmallinnuspalvelu uomien suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin tueksi.

Vuotovesiselvitykset

Teemme jätevesiverkoston vuotovesiselvitykset kenttä- ja tutkamittauksia sekä mallinnusta hyödyntäen, jolloin suurimmat vuotokohdat ja niiden korjaustoimenpiteet pystytään tarkasti kohdentamaan. Samalla saamme verkostoista arvokasta kuntotutkimustietoa vesilaitosten kunnossapito- ja saneeraussuunnittelun sekä investointipäätösten tueksi ja jatkosuunnitelmien pohjaksi.

 
Yhteystiedot:

Olli Sorvari
Yksikönpäällikkö, Vesihuolto
+358 50 465 0638
olli.sorvari@wsp.com