Seurasaaren reittiopasteiden päivitys, Helsinki

WSP päivitti Seurasaaren opasteet ja niiden sijoitussuunnitelman vastaamaan saaren toimintoja.


Asiakas

  • Helsingin kaupunki

Projektin vaihe

  • Valmis
Seurasaaren päivitetty opastus on toteutettu vuonna 2009 valmistuneen suunnitelman mukaan. Opasteisiin oli tullut toteutuksen jälkeen päivitystarpeita mm. toimintojen muuttumisen tai siirtymisen myötä. Inventoimme päivitettävät opasteet ja määrittelimme uusien opasteiden tarpeen.

Suunnittelimme uudet opasteet, päivitimme vanhoja, piirsimme opaskartan ja päivitimme sijoitussuunnitelman. Tavoitteena oli selkeän kokonaisuuden lisäksi opasteiden ja kylttien helppo huollettavuus ja puhdistettavuus sekä sään ja auringon kestävyys.

Lopputuloksena alueelle saatiin ajanmukainen ja selkeä opastuskokonaisuus. Opastusvalokaapit, viitat, erikoisopasteet, kohde- ja karttataulut sekä sijoitussuunnitelma päivitettiin aikaisemmin tehdyn opasteilmeen mukaisesti.