energia

Autamme asiakkaitamme eri toimialoilla tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden avulla voimme vastata kasvavaan energiakysyntään ja säilytämme turvallisia ja luotettavia energialähteitä, vähennämme kasvihuonepäästöjä ja tuotamme tulevaisuuden energiajärjestelmiä entistä kestävämmän maailman luomista varten. 


Energiasektori on muutoksessa: taloudellisen vallan siirtyminen, rajalliset resurssit, teknologinen kehitys, väestönkasvu, nopea kaupungistuminen, kehittyvien markkinoiden teollistuminen, energiankulutuksen taso, energiatuotannon kapasiteetti sekä ympäristöhaasteet ja resurssien niukkuus ovat kaikki globaaleja trendejä, joilla on suuri vaikutus energia-alaan.

Nykymaailmassa rajoitetut mahdollisuutemme käyttää energiaa ja ilmastonmuutoksen kasvava merkitys ovat luoneet energian tuotannosta ja sen prosesseista, jakelusta ja käytöstä yhden suurimmista haasteistamme, jotta voimme varmistaa edullisen ja puhtaan energian tuotannon. Hallitusten ja yritysten on tunnistettava ja ymmärrettävä toimiensa seuraukset, kehitettävä energiatehokkuutta, tuettava uudistuvien energiamuotojen kehitystä ja saavutettava erinomainen ympäristötehokkuus, jotta ne voivat sopeutua tuleviin muutoksiin, varmistaa kestävien energiajärjestelmien käytön ja vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Samalla niiden on otettava käyttöön innovatiivisia strategioita ja liiketoimintamalleja, jotta ne voivat varmistaa turvallisen ja luotettavan energiantuotannon. 

Autamme asiakkaitamme eri toimialoilla – rakentamisessa, öljy- ja kaasualalla, kaivosteollisuudessa, teollisuudessa, liikenteen ja infrastruktuurin parissa – jotta ne voivat tarttua kasvavan energiakysynnän mahdollisuuksiin.

 

Yhteystiedot:

Petteri Somervuori
Yksikönpäällikkö, Kaivos- ja kalliosuunnittelu
+358 50 563 5013
petteri.somervuori@wsp.com

Matti-Esko Järvenpää
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka
+358 40 513 9117
matti-esko.jarvenpaa@wsp.com