Tarkoitus

WSP:n roskapostin torjumissitoumus on virallinen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä lausunto, joka asetetaan niiden ulkopuolisten tahojen saataville, joille WSP voi lähettää sähköistä viestintää. Se on tarkoitettu ilmoittamaan ulkopuolisille tahoille WSP:n omaksumista vastuullisista ja läpinäkyvistä käytännöistä sähköistä viestintää lähetettäessä sekä siitä, keneen he voivat ottaa yhteyttä WSP:llä, jos heillä on sähköiseen viestintään liittyviä huolenaiheita ja missä/miten he voivat perua WSP:ltä vastaanottamiensa kaupallisten sähköisten viestien tilauksen.

Soveltamisala

Tämä roskapostin torjumissitoumus koskee WSP:n lähettämiä kaupallisia sähköisiä viestejä, jotka lähetetään Kanadasta tai avataan Kanadassa ulkopuolisten tahojen toimesta.