Helsingin kaupunkitilaohje

Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, hallintokunnille ja päättäjille. Ohjeessa määritellään Helsingille tyypilliset kaupunkitilan elementit, materiaalit, värit, detaljit ja niiden käytön periaatteet ja käyttökohteet.


Projektin vaihe

  • Valmis

Toimimme työssä koordinaattorina ja sisällön tuottajana. Helsingin kaupunkitilaohje kokoaa yhteen kaupunkitilan ohjeet ja kuvaa julkisen tilan suunnittelun yhtenäiset ja toimivat ratkaisut esteettisestä ja esteettömästä näkökulmasta. Ohje sisältää muun muassa Helsinki-ilmettä luovat väri-, muoto- ja materiaalipaletit, kalusteohjeet sekä visualisoidut kaupunkitilojen tyyppiratkaisut.

Kaupunkitilaohje on portaali osaamisen jakamiseen. Se on digitaalinen sivusto, jolle on koottu kaikki jo pitkään olemassa olleet Helsinkiä koskevat suunnitteluohjeet ja hyvät tavat toimia yksiin kansiin – ihan valtava määrä tietoa! Digitaalinen ohje on arjen työkalu. Sen ehdottomana etuna onkin, että jokaisella käyttäjällä on aina päivitetty versio käytettävissään. Digitaalisuus mahdollistaa nopean ja joustavan päivittämisen.

Helsingin strategiana on tehdä asiat vuorovaikutteisesti yhdessä. Työn laadintaan osallistettiin kaupungin koko julkisen ympäristön suunnittelun ja rakentamisen sekä rakennusvalvonnan organisaatio.

Ohje julkaistiin avoimeksi jo kehitysvaiheen lopulla ennen kuin ohje oli täydennetty valmiiksi. Kokosimme käyttäjäkokemusta ja ensivaikutelmia siitä, miten ohje ja sen rakenne palvelevat käyttäjiään. Palautteen pohjalta on tehty jatkuvaa kehitystä ja päivitystä samalla kun on tuotettu täydentävää sisältöä. Tämän toimintatavan ansiosta pystyimme kehittämään ohjeen rakennetta entistä paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Kaupunkitilaohje on luettavissa täällä: http://kaupunkitilaohje.hel.fi/