Suodatusarkku – uusi ratkaisu hulevesien käsittelyyn, Helsinki

Tiiviissä kaupunkiympäristössä tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja hulevesien hallintaan. Helsingin kaupunki pilotoi Taivallahdessa suodatusarkkua, jolla puhdistetaan hulevesien haitta-aineita kuten kiintoainesta, metalleja ja mikromuoveja.


Asiakas

  • Helsingin kaupunki

Helsingin keskustan hulevedet johdetaan Suomenlahteen, joka kärsii jo ennestään liiallisesta ravinnekuormasta ja muista saasteista, jotka vaikuttavat haitallisesti ekosysteemin ja vähentävät alueen virkistysarvoa. Hulevesien hallinta vaatii kuitenkin tilaa, jota on erittäin rajallisesti kaupungissa käytettävissä. Vastatakseen tähän haasteeseen Helsingin kaupunki testaa uutta hulevesien suodatusratkaisua Taivallahden alueella lähellä kaupungin keskustaa. Pilotin on kehittänyt Olli Hakala WSP Finlandista, ja se toteutettiin Smart & Clean Stormwater -projektissa.


Future Ready -projektissa huomioidaan tulevaisuuden trendit

Tässä projektissa on pyritty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyvät sateet lisäävät haitta-aineiden huuhtoutumista ja laittaisivat nykyisen sekaviemäröinnin koetukselle sekä lisäisivät ylivuotoja. Kaupungistuminen ja läpäisemättömät pinnat kasvavat. Yhdessä nämä tekijät lisäävät kaupunkien vesistöjen haitta-ainekuormaa, rantojen roskaantumista ja vähentävät niiden virkistysarvoa. Uudenlaisella suodatusratkaisulla on pyritty ratkaisemaan näitä hulevesien laadulliseen hallintaan liittyviä ongelmia.

Suodatusarkku pienentää kiinteiden aineiden, roskien ja erilaisten haitallisten aineiden, kuten mikromuovin, pitoisuuksia hulevesissä. Konsepti on erityisesti suunniteltu kaupunkien ranta-alueille ja integroitavaksi kaupungin infrastruktuuriin. Prosessiin kuuluu aina lasketus-/viivytysallas, joten suodatusarkkua voidaan käyttää myös tulvasuojarakenteena, jos suodatinyksikkö on sijoitettu valuma-alueen yläosaan.

Pilotti tarjoaa erinomaisen alustan hulevesinäytteenotolle, käsittelyn tutkimukselle ja kehittämiselle. Pilottia käytetään jo WSP:n johtamassa mikromuovin tutkimusprojektissa, joka aloitettiin syksyllä 2018 yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa.

Lupaavia tuloksia uudella lähestymistavalla

Kaupunkisuunnittelussa hulevettä pidetään yleensä pikemminkin riesana kuin resurssina. Kun kaupungeista tulee yhä tiheämmin rakennettuja, sini-viherverkoston merkitys asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa sekä elinympäristönä eri lajeille korostuu entisestään. WSP onkin esittänyt monia mahdollisia käyttökohteita suodatusarkulle kaupungin alueella. Kompaktin koon, integroitavuuden ja modulaarisuuden ansiosta suodatusyksiköitä voidaan käyttää osana kaupunkirakennetta ja puhdistettua vettä virkistyselementtinä.

Tähän mennessä saatujen kokemusten ja testien perusteella rakenne on helppo rakentaa, se kestää raskaan liikenteen kuorman ja kiintoainesta – mukaan lukien mikromuovit - saadaan vähennettyä merkittävästi. Suodatinmateriaalit ovat helppoja asentaa laitteen sisään, eivätkä ne jäädy talvella. Suodatusyksikön muoto, koko ja suodatusmateriaalit ovat kaikki mukautettavissa kohteen mukaan. Ratkaisu soveltuu hulevesien ja jätevesien ylivuotojen käsittelyyn putken päässä ja sitä voidaan myös soveltaa valuma-alueen yläosissa hajautettuna ratkaisuna.

Tulevaisuudessa suodatusarkkua käytettäisiin Helsingissä (tai muissa kaupungeissa) mieluiten kauniisti ja kustannustehokkaasti sovitettuna erilaisiin rakenteisiin, kuten laitureihin, rantamuureihin tai vesiaiheisiin.

Yhteystiedot

Olli Hakala
olli.hakala@wsp.com
+358 505 474 223