Helsingin kaupungin päästöjen BAU-skenaario vuoteen 2050

Laadimme Helsingin kaupungille päästöskenaarion ilmastojohtamisen tueksi. Laskentamalli tuottaa kokonaisarvion eri päästöjen mittaluokista ja mahdollistaa myös alueperusteisen vertailun.Sijainti

  • Helsinki, Finland

Asiakas

  • Helsingin kaupunki

Projektin vaihe

  • Valmis 2023
Helsingin kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja hiilinegatiivinen vuonna 2050. Halusimme tällä laskennalla saada käsityksen kaikkien, erityisesti epäsuorien päästöjen, mittakaavoista. Tällä tavoin pääsemme kiinni siihen, mihin päästöihin on kiireellisesti tartuttava ja miten globaali päästökehitys näihin suuruusluokkiin vaikuttaa. Työn lopputulos on ilmastojohtamisen kannalta erittäin hyödyllinen.
Kaisa-Reeta Koskinen Helsingin kaupungin ilmastoyksikön päällikkö