Rozumiemy problemy, jakie napotykają klienci w odniesieniu do działań związanych z gospodarką odpadami. Organizacje ze wszystkich sektorów przemysłowych zwracają się do nas w celu uzyskania strategicznych porad i rozwiązań w zakresie bardziej efektywnego gospodarowania odpadami oraz z pytaniem, w jaki sposób wprowadzić zrównoważone praktyki w środowisku pracy.

Lepsza gospodarka odpadami dla wspólnego dobra

Gospodarowanie odpadami i składowanie ich to paląca kwestia środowiskowa, wokół której rodzi się coraz więcej pytań. Co powinniśmy robić z odpadami, które generujemy? Jaki jest potencjał recyklingowy materiałów używanych przy rewitalizacjach czy wyburzaniu budynków? Gdzie powinny być przenoszone - na wysypiska czy do punktów wytwarzania energii z odpadów? Czy możliwe jest wprowadzenia stałych programów wykorzystywania resztek jedzenia i innych odpadów organicznych do produkcji prądu? Czy zarządy miast zawsze będą w stanie poradzić sobie z coraz większą ilością odpadów elektronicznych?

Nasi inżynierowie doradzają instytucjom publicznym w zakresie polityki gospodarowania odpadami, międzynarodowym korporacjom w zakresie wdrażania programów redukcji odpadów, a także zarządcom punktów przetwarzania odpadów na energię elektryczną w zakresie planów strategicznych. Zapewniamy kompleksowe usługi od technicznych studiów wykonalności dla nowych technologii gospodarowania odpadami i technik gazyfikacji do usuwania niebezpiecznych odpadów stałych.

Nasi specjaliści znają globalne i lokalne uregulowania prawne, a także najnowsze technologie i innowacje związane z tematem gospodarowania odpadami. Dzięki temu proponujemy rozwiązania nie tylko doskonałe pod względem technicznym, ale również zgodne z odpowiednimi wymogami.

 

Gospodarka odpadami i zarządzanie odpadami: usługi, Warszawa

Nasze usługi obejmują:

 • projektowanie strategii i polityk,
 • doradztwo z zakresu prawnych uwarunkowań gospodarki odpadami,
 • audyty oraz strategie minimalizowania produkcji odpadów,
 • opracowywanie metod recyklingu oraz zbierania kompostu,
 • strategie dla nowych budynków,
 • plany gospodarowania odpadami dla terenów budowy,
 • pozwolenia środowiskowe,
 • doradztwo w zakresie obróbki termicznej, biologicznej i mechanicznej,
 • zarządzanie materiałami niebezpiecznymi,
 • modelowanie WRATE,
 • analizy składu odpadów,
 • systemy oczyszczania odcieków, 
 • składowanie odpadów,
 • rekultywacje terenów odpadowych,
 • plany i dokumentacje finansowe,
 • projekty i plany zamknięcia,
 • opracowywanie programów monitorowania zgodności z prawem.