Roman Rogowski

Szef działu środowiska
Polska

Roman jest związany z ochroną środowiska oraz geologią od 1998 roku. Jego doświadczenie obejmuje liczne audyty due dilligence przeprowadzone w Polsce, w tym badania gruntów i wód gruntowych, prace geotechniczne czy oceny oddziaływania na środowisko. Roman monitoruje, ocenia i wprowadza globalne trendy z dziedziny ochrony środowiska, rozwiązania z dziedziny rekultywacji, wymogi prawne oraz standardy dotyczące gruntów i wód gruntowych. Jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu geologii na Uniwersytecie Warszawskim, a w WSP Polska pracuje od 2004 roku.

Roman jest szefem działu środowiska WSP Polska. Jako lider projektu odpowiada za komunikację z klientami i kontrahentami oraz koordynację międzybranżową. Jest także odpowiedzialny za kontrolę jakości pracy swojego zespołu.