Stacje i terminale

Stacje i terminale intermodalne  są czymś więcej, niż połączeniami komunikacyjnymi. To miejsca spotkań pasażerów oferujące przestrzeń handlową i gastronomiczną.