Rządy, miasta i przedsiębiorstwa stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze wzrostem populacji, zapotrzebowaniem na zasoby oraz ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które mają wpływ na odporność i trwałość naszych społeczności. Firma WSP zobowiązuje się do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w naszej pracy w zakresie planowania, projektowania i zarządzania zarówno nieruchomościami, jak i infrastrukturą.