Obecnie największym wyzwaniem ekologicznym w skali światowej są zmiany klimatyczne. Budynki przyczyniają się do tego problemu, odpowiadając za około jedną trzecią światowej emisji gazów cieplarnianych. Niemniej, w przyszłości mogą stanowić jeden ze sposobów rozwiązania go.