VOC-analyysissä mitataan sisäilmassa olevia kemiallisia yhdisteitä. Yhdisteet kerätään pumpun avulla Tenax-adsorptioputkeen, josta ne analysoidaan termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrilla (TD-GC-MS). Yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi tuloksissa ilmoitetaan myös haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC).


Toimiala

Palvelu

  • Laboratoriopalvelut
  • Asbesti- ja haitta-aineanalyysit
  • Mikrobitutkimukset
  • Näytä kaikki