VOC-analyysissä mitataan sisäilmassa olevia kemiallisia yhdisteitä. Yhdisteet kerätään pumpun avulla Tenax-adsorptioputkeen, josta ne analysoidaan termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrilla (TD-GC-MS). Yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi tuloksissa ilmoitetaan myös haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC).


Kemian akkreditoitu toiminta sisältää VOC- ja TVOC-analysoinnin. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

VOC-analyysissä mitataan sisäilmassa olevia kemiallisia yhdisteitä. Yhdisteet kerätään pumpun avulla Tenax-adsorptioputkeen, josta ne analysoidaan termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrilla (TD-GC-MS). Yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi tuloksissa ilmoitetaan myös haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC).

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet jaetaan neljään ryhmään niiden kiehumispisteiden mukaan:

  • VVOC (erittäin haihtuvat yhdisteet), joiden kiehumispiste <0...50–100 °C
  • VOC (haihtuvat yhdisteet), kiehumispiste 50–100...240–260 °C
  • SVOC (puolihaihtuvat yhdisteet, PAH-yhdisteet), kiehumispiste 240–260...380–400 °C
  • POM (hiukkasiin sitoutuneet yhdisteet), kiehumispiste > 380 °C 

 

NÄYTTEENOTTO-OHJEET:

Näytteenotto-ohjeet toimitamme täydellisenä näytteenottovälineiden mukana. Saat ne myös tarvittaessa laboratoriosta.

VOC-ilmanäyte

  • Ilmanäyte kerätään tutkittavasta tilasta 1-1,5 m korkeudelta oleskeluvyöhykkeeltä, keskeltä huonetta. Näyte kerätään pumpun avulla Tenax-adsorptioputkeen, josta se analysoidaan thermodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrilla (TD-GC-MS). Näyte pyritään ottamaan tilasta, joka parhaiten edustaa yhdisteiden esiintymistä. (Analyysimenetelmä: ISO 16000-6 muunneltu.)

FLEC-näyte

  • Pintaemission mittaamiseen käytetään FLEC-näytteenottokammiota. FLEC-menetelmällä voidaan ottaa näyte suoraan materiaalin pinnasta paikanpäällä. Laitteisto soveltuu käytettäväksi tasaisilta pinnoilta otettaviin pintaemissionäytteisiin. (Näytteenottomenetelmä: NT BUILD 484 sovellettu, Analysointimenetelmä: ISO 16000-6 muunneltu.)

Materiaalinäyte

  • Materiaalinäyte voidaan ottaa epäillystä vauriomateriaalista kun materiaalia on helposti irrotettavissa. Materiaalinäytettä suositellaan otettavaksi 10x10 cm (vähintään 5g) kokoinen pala. (Analysointimenetelmä: ISO 16000-6 muunneltu.)

 

WSP Finland Oy:n Sisäilmalaboratorio Jyväskylässä on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T283, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

  • sisäilmanäyte VOC ja TVOC (ISO 16000-6:2011-muunneltu)

Jyväskylän laboratorio on myös Ruokaviraston hyväksymä asumisterveystutkimuslaboratorio.

 

OTA YHTEYTTÄ!

Jenni Lehtinen 
Tiimipäällikkö, Mikrobi ja VOC, Jyväskylä
+358 50 436 1878
jenni.lehtinen@wsp.com