VOC-analyysissä mitataan sisäilmassa olevia kemiallisia yhdisteitä. Yhdisteet kerätään pumpun avulla Tenax-adsorptioputkeen, josta ne analysoidaan termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrilla (TD-GC-MS). Yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi tuloksissa ilmoitetaan myös haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC).

 


Toimiala

Palvelu

 • Laboratoriopalvelut
 • Asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Mikrobitutkimukset
 • Näytä kaikki


Kemian akkreditoitutoiminta sisältää VOC- ja TVOC-analysoinnin. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

VOC-analyysissä mitataan sisäilmassa olevia kemiallisia yhdisteitä. Yhdisteet kerätään pumpun avulla Tenax-adsorptioputkeen, josta ne analysoidaan termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrilla (TD-GC-MS). Yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi tuloksissa ilmoitetaan myös haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC).

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet jaetaan neljään ryhmään niiden kiehumispisteiden mukaan:

 • VVOC (erittäin haihtuvat yhdisteet), joiden kiehumispiste <0...50–100 °C
 •  VOC (haihtuvat yhdisteet), kiehumispiste 50–100...240–260 °C
 • SVOC (puolihaihtuvat yhdisteet, PAH-yhdisteet), kiehumispiste 240–260...380–400 °C
 • POM (hiukkasiin sitoutuneet yhdisteet), kiehumispiste > 380 °C 

 

Näytteenotto:

Näytteenotto-ohjeet toimitamme täydellisenä näytteenottovälineiden mukana. Saat ne myös tarvittaessa laboratoriosta.

VOC-ilmanäyte

 • Ilmanäyte kerätään tutkittavasta tilasta 1-1,5 m korkeudelta oleskeluvyöhykkeeltä, keskeltä huonetta. Näyte kerätään pumpun avulla Tenax-adsorptioputkeen, josta se analysoidaan thermodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrilla (TD-GC-MS). Näyte pyritään ottamaan tilasta, joka parhaiten edustaa yhdisteiden esiintymistä. (Analyysimenetelmä: ISO 16000-6 muunneltu.)

FLEC-näyte

 • Pintaemission mittaamiseen käytetään FLEC-näytteenottokammiota. FLEC-menetelmällä voidaan ottaa näyte suoraan materiaalin pinnasta paikanpäällä. Laitteisto soveltuu käytettäväksi tasaisilta pinnoilta otettaviin pintaemissionäytteisiin. (Näytteenottomenetelmä: NT BUILD 484 sovellettu, Analysointimenetelmä: ISO 16000-6 muunneltu.)

Materiaalinäyte

 • Materiaalinäyte voidaan ottaa epäillystä vauriomateriaalista kun materiaalia on helposti irrotettavissa. Materiaalinäytettä suositellaan otettavaksi 10x10 cm (vähintään 5g) kokoinen pala. (Analysointimenetelmä: ISO 16000-6 muunneltu.)

TVOC-monitori

 • Rae Systems ppb 3000 -TVOC-laite on suoraan luettava TVOC-analysaattori, jonka toiminta perustuu fotoionisaatiotekniikkaan (PID). Tulokset ilmoitetaan tolueenivasteena. Laitetta käytetään osoittamaan TVOC- pitoisuustason muutosta mm. paikan, esimerkiksi huoneistojen, välillä tai ajan suhteen. Monitoria voidaan käyttää suurienkin tilojen kartoitukseen mahdollisten VOC-yhdisteiden varalta. Monitori ei ole akkreditoinnin piirissä.

 

Yhteystiedot:

Jenni Lehtinen 
Tiimipäällikkö, Mikrobi ja VOC, Jyväskylä
+358 50 436 1878
jenni.lehtinen@wsp.com