Haitta-aine- sekä betoni- ja maa-aineslaboratoriomme Oulussa tarjoaa rakennusmateriaalien asbesti- ja haitta-aineanalyysejä, mineraalivilla- ja pölynkoostumusanalyysejä sekä betoni- ja maa-ainesanalyysejä. Sisäilmalaboratoriomme Jyväskylässä tuottaa sisäilman laatuun ja rakennusmateriaaleihin liittyviä laboratoriopalveluja. Palveluihimme kuuluvat näyteanalyysien lisäksi näytteenoton koulutus ja laitevuokraus.


img-laboratoriopalvelut-patevyydet


SISÄILMALABORATORIO JYVÄSKYLÄSSÄ

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T269, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoinnin pätevyysalueet:

  • sisäilmanäyte VOC ja TVOC (ISO 16000-6:2011-muunneltu)
  • mikrobi-ilmanäyte (Andersen)
  • mikrobirakennusmateriaalinäytteet (laimennosviljely ja suoraviljely) ja
  • mikrobipintanäyte (laimennosviljely) (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Ohje 8/2016, Laboratorio-opas 2018).

Jyväskylän laboratorio on myös Ruokaviraston hyväksymä asumisterveystutkimuslaboratorio. 

 

BETONI- JA HAITTA-AINELABORATORIO OULUSSA

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T269, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoinnin pätevyysalueet:

  • asbestianalyysi rakennusmateriaalinäytteestä (sisäinen menetelmä, ohjaava standardi ISO 22262-1:2012)
  • standardikäytäntö kovettuneen betonin petrografian tutkimiseksi (ASTM C856/C856M-18a) ja
  • betonin ilmahuokosparametrien määrittäminen ohuthieestä (VTT TEST R003-2010).


NÄYTTEIDEN LÄHETYSOSOITTEET:

WSP Finland Oy, Laboratoriopalvelut          WSP Finland Oy, Laboratoriopalvelut
Sisäilmalaboratorio         Betoni- ja haitta-ainelaboratorio
Kympinkatu 3 B (3. kerros)         Myyntimiehenkuja 4
40320 Jyväskylä         90410 Oulu

 

Voit myös tuoda betoni- ja haitta-ainenäytteet paikan päälle Ouluun (joko Myyntimiehenkujalle tai Kiviharjunlenkin toimistolle) tai Helsinkiin ja sisäilmanäytteet Jyväskylään.

WSP Finland Oy      
Mall of Tripla,
Pasilan asema-aukio 1, 13. krs  
      Myyntimiehenkuja 4       Kiviharjunlenkki 1 D      Kympinkatu 3 B (3. kerros)
00210 Helsinki       90410 Oulu       90220 Oulu     40320 Jyväskylä


TILAUSLOMAKKEET:

Betoni- ja haitta-ainelaboratorio


Sisäilmalaboratorio


Hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus

 

OTA YHTEYTTÄ!

Päivi Nikula
Yksikönpäällikkö, laboratorio, Oulu 
+358 40 536 6814
[email protected]


Jenni Lehtinen 
Tiimipäällikkö, mikrobi ja VOC, Jyväskylä
+358 50 436 1878
[email protected]


Tiina Juntunen
Tiimipäällikkö, betoni- ja maa-aines, Oulu
+358 40 668 4403
[email protected]


Piia Manninen 
Tutkija, asbesti, pöly ja kuidut, Oulu
+358 40 621 7124
[email protected]


Karri Kouri
Kemisti, haitta-aineet, Oulu
+358 40 480 2703

[email protected]