Haitta-aine- sekä betoni- ja maa-aineslaboratoriomme Oulussa tarjoaa rakennusmateriaalien asbesti- ja haitta-aineanalyysejä, mineraalivilla- ja pölynkoostumusanalyysejä sekä betoni- ja maa-ainesanalyysejä. Sisäilmalaboratoriomme Jyväskylässä tuottaa sisäilman laatuun ja rakennusmateriaaleihin liittyviä laboratoriopalveluja. Palveluihimme kuuluvat näyteanalyysien lisäksi näytteenoton koulutus ja laitevuokraus.


                                       

 

Sisäilmalaboratorio Jyväskylässä

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T283, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoinnin pätevyysalueet:

  • sisäilmanäyte VOC ja TVOC (ISO 16000-6:2011-muunneltu)
  • mikrobi-ilmanäyte (Andersen)
  • mikrobirakennusmateriaalinäytteet (laimennosviljely ja suoraviljely) ja
  • mikrobipintanäyte (laimennosviljely) (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Ohje 8/2016, Laboratorio-opas 2018).

Jyväskylän laboratorio on myös Ruokaviraston hyväksymä asumisterveystutkimuslaboratorio. 

 

Betoni- ja haitta-ainelaboratorio Oulussa

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T269, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoinnin pätevyysalueet:

  • asbestianalyysi rakennusmateriaalinäytteestä (sisäinen menetelmä, ohjaava standardi ISO 22262-1:2012)
  • standardikäytäntö kovettuneen betonin petrografian tutkimiseksi (ASTM C 856 -18a) ja
  • betonin ilmahuokosparametrien määrittäminen ohuthieestä (VTT TEST R003-2010).


NÄYTTEIDEN LÄHETYSOSOITTEET:

WSP Finland Oy, Laboratoriopalvelut
Sisäilmalaboratorio
Kympinkatu 3 B (3. kerros)
40320 Jyväskylä

 

WSP Finland Oy, Laboratoriopalvelut
Betoni- ja haitta-ainelaboratorio
Myyntimiehenkuja 4
90410 Oulu

 

Voit myös tuoda betoni- ja haitta-ainenäytteet paikan päälle Ouluun (joko Myyntimiehenkujalle tai Kiviharjunlenkin toimistolle) tai Helsinkiin ja sisäilmanäytteet Jyväskylään.

WSP Finland Oy
Heikkiläntie 7 Myyntimiehenkuja 4 Kiviharjunlenkki 1 D
00210 Helsinki 90410 Oulu 90220 Oulu

 

TILAUSLOMAKKEET:

Betoni- ja haitta-ainelaboratorio


Sisäilmalaboratorio


Hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus

 

 

YHTEYSHENKILÖT:

Päivi Nikula
Yksikönpäällikkö, Laboratorio, Oulu 
+358 40 536 6814
paivi.nikula@wsp.com


Piia Manninen 
Tutkija, Asbesti, pöly ja haitta-aineet, Oulu
+358 40 621 7124
piia.manninen@wsp.com


Jenni Lehtinen 
Tiimipäällikkö, Mikrobi ja VOC, Jyväskylä
+358 50 436 1878
jenni.lehtinen@wsp.com


Tiina Bergbacka
Tiimipäällikkö, Betoni- ja maa-aines, Oulu
+358 40 668 4403
tiina.bergbacka@wsp.com