Crusellin silta

Ensimmäinen silta, jonka suunnittelussa on hyödynnetty kokonaisvaltaista tietomallinnusta (BIM).Asiakas

  • Helsingin kaupunki

Projektin vaihe

  • Valmistunut 2011

Palkinnot

  • RIL - Suomen Rakennusinsinöörien Liitto - Vuoden silta, 2013
  • Tekla Global BIM Awards - Erityismaininta, 2009

Uusi ikoninen maamerkki Helsinkiin

Crusellin silta on uusi maamerkki, joka yhdistää Ruoholahden ja Jätkäsaaren Helsingin länsirantaan. Crusellin silta on ensimmäinen silta, jonka suunnittelussa on hyödynnetty kokonaisvaltaista tietomallinnusta.

Suunnitteluehdotuksemme valittiin voittajaksi Helsingin kaupungin järjestämässä kansainvälisessä kilpailussa. Silta on epäsymmetrinen vinoköysisilta, joka on 175 metriä pitkä ja 25 metriä leveä. Sillan päällysrakenne on pituussuuntaan jälkijännitetty betoninen palkki, ja poikittaissuunnassa rakenne muodostuu teräspalkin ja betonilaatan muodostamasta liittorakenteesta.

Tietomallinnus siltasuunnittelun ja -rakentamisen tukena

 Se, mikä erotti tämän hankkeen muista hankkeista, oli tietomalli, jossa otettiin huomioon aikaa ja hallintaa koskevat seikat. Asiakas, suunnittelijat, urakoitsija sekä alihankkijat käyttivät samaa tietomallinnustyökalua. Rakennemalli julkaistiin WSP:n palvelimella.

Hankkeen aikana tietomallin sisältämää tietoa hyödynnettiin kattavasti osien valmistuksessa, toimitusketjun hallinnassa, muottien ja väliaikaisten rakenteiden suunnittelussa, laserskannerilla toteutettavassa laadunvalvonnassa sekä 4D-animaatio-ohjelmalla toteutettavassa rakennussuunnittelussa.

Tietomallin hyödyntäminen mahdollisti myös sen, että urakoitsija sai rakennusvaiheet jo ennakolta tietoonsa ja pystyi hahmottamaan esimerkiksi raudoitusmallit aivan eri tavalla kuin tavallisesta 2D-piirustuksesta.

Tietomallinnuksen myötä rakentaja pystyi hankkimaan materiaalit silloin kun niitä tarvittiin, mikä vähensi varastointikustannuksia.

Sillan pituus
175m
Sillan leveys
25m
Silta, joka rakennettu kokonaisvaltaisen tietomallinnuksen avulla
1.

Palkittu hanke

Tietomallinnusohjelmaa on kehitetty edelleen Crusellin siltahankkeen jälkeen. Ohjelmistoyritys Tekla antoi hankkeelle erityismaininnan vuoden 2009 Global BIM Awards -kilpailussa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) valitsi Crusellin sillan Vuoden sillaksi vuonna 2013.